Copyright

Deze website en de inhoud ervan is auteursrecht van Blije Boekenwurm - © Blije Boekenwurm 2017. Alle rechten voorbehouden.

Elke herverdeling of reproductie van een deel of alle inhoud in welke vorm dan ook, is anders dan het volgende verboden:
  •  U kunt afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf extracten voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik.
  • U mag de inhoud naar individuele derden voor eigen gebruik kopiëren, maar alleen als u de website als bron van het materiaal erkent
  • U mag niet, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud distribueren of commercieel exploiteren.